Skyltning åt Solom

Thornströms har tillverkat och monterat skyltar och dekor 

åt Solom (Sollentuna Omsorg) på 30 olika adresser. 

Uppdraget har omfattat både interiör skyltning/dekor samt fasadskyltar.