Royal Viking Hotel

Vi har tillverkat och monterat nya skyltar till Royal Viking Hotel.