Gröna Lund

Sommaren är här och Gröna Lund har öppnat.

Thornströms har levererat skyltar och dekor till bl.a spel och kassor.